Općina Sveti Đurđ

Objavljeno u Novosti. Četvrtak, 23 Veljača 2017

Općina Sveti Đurđ

Zadruge su gospodarski subjekti trajne naravi, upisane u sudski registar, koje postižu svoje priznanje i svrhu (učinkovitost) kada funkcioniraju na temeljnim pravilima prihvaćenim od Svjetske zadružne organizacije (ICA)

poznatima pod nazivom međunarodna zadružna načela i vrijednosti, da posluju temeljem rada svojih članova, u njihovu korist i njihovoj funkciji, kada zadruge odgovaraju potrebama svojih članova, kada ostvaruju potrebe proizvođača kroz funkciju prerade, kada zadrugari koriste usluge zadruge u izvođenju djelatnosti, kada zadruge u izvođenju djelatnosti koriste proizvode ili usluge svojih članova ili kada zadrugari obavljaju djelatnost zadruge kao njeni zaposlenici.

One su gospodarski subjekti koji se vežu za jedno područje i imaju osobinu teritorijalnosti jer su zadrugari po prirodi stvari osobe koje žive na tom području, bilo mali proizvođači, zaposlenici ili korisnici usluga, koji imaju interes funkcioniranja i dugoročnost takve tvrtke. Zadružno poduzetništvo u sebi sadrži socijalnu komponentu jer se sustav raspodjele dodane vrijednosti unutar zadruge temelji na doprinosu svakog njenog člana (zadrugara) ovisno o tome radi li se o količini sirovina za preradu, o opsegu korištenih usluga, uloženom radu zaposlenika ili nekim drugim kriterijima vrednujući aktivnost zadrugara, a ne kapital.

Sukladno gore navedenom uvodu o zadrugarstvu i djelovanju zadruga koje je isključivo vezano za područje na kojem žive i djeluju članovi zadruga te na određeni način stvarajući dodatnu vrijednost oplemenjuju prostor u kojem žive pa bi se samim tim i jedinice lokalne uprave morale aktivnije uključiti u zadovoljavanje i servisiranje potreba samih Zadruga.
Nadalje zadrugarstvo je najbolji oblik udruživanje odnosno nastupa na tržište za poljoprivredne proizvođače što nedvojbeno pokazuju podaci iz velikih europskih zemalja, gdje svakako prednjače Francuska i Italija u kojima postoje zadruge do 1000 članova.
Što definitivno ruši stereotipe o zadrugarstvu koje je djelovalo na našim prostorima u našoj ne tako davnoj prošlosti.

Poljoprivredna zadruga Cvetek osnovana je u Svetom Đurđu prije 6 godina upravo iz gore navedenih razloga a to je radi lakšeg nastupa na današnjem globalnom tržištu. Zadruga broji 8 članova odnosno 8 opg-a koji djeluju u okolici Općine Sveti Đurđ. Osnovna djelatnost PZ Cvetek je proizvodnja i prodaja cvijeća. Cvijeće prodajemo većinom trgovačkim lancima, gradovima za uređenje okoliša, te nešto manje na tržnicama. U bližoj budućnosti planiramo proširiti proizvodnju i modernizirati se. Tu većinom nailazimo na različite probleme jer sve moramo financirati iz vlastitih sredstava pošto cvjećarstvo kao jedina grana u poljoprivredi koja nikad nije bila u nikakvom sustavu poticaja. Imamo razgranatu prodajnu mrežu i šteta bi bila istu ne iskoristiti. Stoga pozivamo sve zainteresirane proizvođače hrane te ostalih neprehrambenih proizvoda a koji usko gravitiraju Općini Sveti Đurđ da nam se jave kako bi preko same Zadruge što lakše izašli na tržišta diljem Hrvatske.